Fagplan

Flytter fjellMenighetsbibelskolen har som formål å dyktiggjøre til kompetent og kyndig menighets- og misjonsarbeid. Studiet skal kvalifisere for ulike typer arbeidsoppgaver i menigheten, som arbeid med barn og ungdom, organisasjon og ledelse, diakoni og rådgivning, undervisning og forkynnelse og utadrettet arbeid som evangelisering og dialog.

Studiet vil spesielt fokusere på menighetsbygging og utvikling av tjenester, utvikling av menighetskultur og ledelse, og på samspill mellom menighet og lokalsamfunn. En menighetsarbeiders kompetanse bør omfatte solid kunnskap om bibelen, om kristen livstolkning i dag og om det flerkulturelle samfunn. Sentralt i studiet er utvikling av ferdigheter i å formidle den kristne tro i ulike sammenhenger på en genuin og troverdig måte.

Det praktiske siktepunktet med utdanningen kombineres med faglig kunnskap. Studiet vil legge vekt på utvikling av allsidige og relevante kompetanser for menighets- og misjonsarbeid. Forutsetningene for kompetent arbeid er en helhetlig vurdering som inkluderer kunnskap, holdninger, vilje, ansvarlighet, engasjement, empati og omsorgsevne. Studiet vil bevisst tilrettelegge for personlig utvikling hvor temaer som frigjøring, samspill med andre, åpenhet og grensesetting vil være sentrale.

Opplæringen vil trekke veksler på studentenes praktiske erfaring fra menighetslivet og praksisperioder inngår i utdanningen, slik at teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i størst mulig grad integreres.

Det er et stort behov av arbeidere innenfor menighets- og misnonsarbeid. Også pastorer vil kunne nyttiggjøre seg denne utdanningsbakgrunnen og utdanningen fungere derfor som en basisutdanning for de ulike tjenestene i menighetene.

MBS vil konsentrere sin undervisning omkring seks forskjellige hovedområder, med medfølgende praksis. Innenfor disse feltene vil vi vektlegge en praktisk og åndelig tilnærming som gir studentene mulighet til både og lære og erfare så vel som både å forstå og kjenne. Disse seks fagområdene er:

1 Bibelkunnskap, troslære og etikk
2 Pinsebevegelsen, teologisk profil og spitualitet
3 Ledelse og selvutvikling
4 Menighets- og organisasjonsutvikling
5 Kommunikasjon og kulturforståelse
6 Diakoni og misjon