Diakoni og misjonsforståelse

Kunnskapsmål:
1 Kunnskap om sentrale begreper og utfordringer innen diakoni og sjelesorg
2 Kunnskap om rusomsorg og rehabiliteringsarbeid
3 Kunnskap om hvilke kriterier som organisasjoner som NORAD legger til grunn for samarbeid.
4 Ha kunnskap om sentrale begreper innenfor nord / sør spørsmål

Ferdighetsmål:
1 Forholde seg til rusmisbrukere fordomsfritt uten å manipulere eller bli manipulert
2 Kunne fungere støttende for eldre og syke og andre hjelpetrengende

Holdningsmål:
1 Villighet til å vurdere egen livsstil for å kunne bidra til en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser

Innhold i fagområdet:
1 Sjelesorg
2 Bistandsarbeid
3 Rusomsorg
4 Integrering
5 Globalisering og misjon

Pensum og litteraturliste