Ledelse og selvutvikling

Kunnskapsmål:
1 Kunnskap om samhandling, samarbeid, selvrealisering og konfliktløsning.
2 Kunnskap om personlighetstyper og verktøy for egenutvikling

Ferdighetsmål:
1 Anvende teoretiske modeller og begreper til å drøfte egne erfaringer og trene på situasjoner.
2 Utvikle selvinnsikt og evne til å løse konflikter samtidig som relasjonelle forhold ivaretas.
3 Å hjelpe den enkelte student til å avklare sin egen motivasjon i forbindelse med menighets og misjonsarbeid
4 Legge til rette for den enkeltes personlige modning og vekst.

Holdningsmål:
Utvikle ansvarlighet for å bidra til en god organisajonskultur
2 Likeverdighet uavhengig av kjønn, etnisk opprinnelse, religion, status og fungeringsevne.

Innhold i fagområdet:
1 Hvordan skape sunne menigheter
2 Teamarbeid
3 Konfliktløsning
4 Personlighetsutvikling
5 Kallsforståelse

Pensum og litteraturliste