Menighets- og organisasjonsutvikling

Kunnskapsmål:
1 Kunnskap om teoretiske begreper og modeller for organisasjonsledelse

Ferdighetsmål:
1 Å bli en effektiv leder i frivillige organisasjoner knyttet til menighets og misjonsarbeid.
2 Analysere muligheter og utvikle strategier for gjennomføring av prosjekter
3 Utvikle strategier for å gjennomføre definerte endringsmål

Holdningsmål:
1 Avklare egne verdier i relasjon til organisasjonens målsetninger
2 Ha en bevisst holdning til organisasjonens tradisjon og målsetning i forhold til aktualiserte endringsbehov.

Innhold i fagområdet:
1 Organisasjonsteori
2 Verdier, visjone, strategi og mål for organisasjoner
3 Tilpassning til et samfunn i endring

Pensum og litteraturliste