Pensumliste

Pensum består av ca 1500 sider. I forbindelse med hvert hovedområdet anbeafles det også noe tillegsslitteratur.

Bibelkunnskap, troslære og etikk

 • Det nye testamentet
 • Elwell, Walter A., Bibelguiden Håndbok for bibellesere s. 12-37, 58-71, 116-130, 248-316. (111 sider) Rex Forlag 1997
 • Domaas, Ola, Tradisjonens tro. SJEKK FORLAG s. 44-135 (90 sider) eller Riggs, Ralph M., We Believe ICI 1991 (100 sider)

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Hvalvik og Stordalen, Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning Det Norske Bibelselskap 2002
 • Somdal, Alf, Tro og Lære Filadelfiaforlaget 1990
 • Sawadogo, Jean-Baptiste, The Kingdom, the Power and the Glory ICI University press1998

Pinsekarismatisk profil og spiritualitet

 • Matre, Frank M., Ved ånden… Nådegaveutrustning i kristen tjeneste (160 sider) Rex 2000
 • Pedersen, Hans P., 2000 år med Den Hellige Ånd s. 269-334 (65 sider) Rex 1999
 • Innvær, Reinart O., Sennepsfrøet s.109-118 (9 sider) Rex 1993

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Dye, Colin, Knowing the Spirit, Sovereign World 1997

Ledelse og selvutvikling

 • Hybels, Bill, Modig Lederskap Kap 6-9, s. 121 – 198 (77 sider). Luther Forlag 2003
 • Chapman, Gary, Kjærlighetens fem språk s.11-14, 39-49, 61-73, 85-91, 103-116, 123-130 (55 sider) Lunde 2004
 • Maxwell, John, Bli en leder fra tenårene, Kap.3, s. 43-62, kap.7-8, s.121-160, (58 sider) Hermon Forlag 2004

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Rohr og Ebert, Sjelens 9 ansikter. Enneagrammet- et redskap til personlig vekst Verbum 2003
 • Delgado, Jose R. Silva, the responsible Christian. A study in Christian stewardship ICI University press 1997
 • Davis, Billie People, Tasks, and Goals Studies in Christian leadership ICI University press 1983
 • Kommunikasjon og kulturforståelse
 • Dahl, Øyvind, Møter mellom mennesker. Interkulturell kommunikasjon, s. 81-128 (47sider) Gyldendal akademisk 2001
 • Lanier, Sarah A., Fortrolig med det fremmede, (80 sider) Prokla Media 2000
 • Nordhaug, Halvor …så mitt hus kan bli fullt En bok om prekenen, s. 171-240 (69 sider) Luther Forlag 2000

Anbefalt tilleggslitteratur:

 • Sawadogo Jean-Baptiste, Personal Evangelism, ICI 1991
 • Pettry, Ernest W., Preaching and Teaching, ICI University press 1981

Diakoni og bistand

 • Innvær, Reinart O., Sennepsfrøet En bok om misjon s.7-72 (65 sider) Rex 1993

Menighets- og organisasjonsutvikling

 • Heitmann og Selle, Frivillige organisasjoner s. 103-160 (57 sider) Høgskoleforlaget 1999
 • Schanke, Ragnhild, Jesusbilder i Evangeliene s 119-128 (9 sider) Fagbokforlaget 2004