Pinsebevegelsen profil og spiritualitet

Kunnskapsmål:
1 Kjenne til Pinsebevegelsens historie
2 Kunnskap om Pinsebevegelsens undervisning om Den Hellige Ånd og nådegavene.

Ferdighetsmål:
1 Bidra til et godt ekumenisk klima ved å være i dialog med andre konfesjoner.

Holdningsmål:
1 Utvikle en virkelighetsforståelse der den åndelige dimensjon anerkjennes

Innhold i fagområdet:
1 Den pinse- karismatiske historie
2 Karismatisk teologi

Pensum og litteraturliste