Praksis: Menighet – misjon – omsorg

Menighetsbibelskolen tilbyr praksis med fokus på tre forskjellige virksomhetsområder: Menighetsarbeid, Misjonsarbeid og sosialt omsorgsarbeid. Det er mye kunnskap som skal omforedles til erfaring, og i den prosessen er det godt å vite at dyktige lærere og spennende praksisplasser muliggjør et godt utbytte for den enkelte student.

Du har ikke selv anledning til å kunne “forlange” hvor din praksisperiode (eller perioder) skal gjennomføres, men dine ønsker vil bli både hørt og vektlagt. Skolen vil gjøre sitt ytterste for at praksistiden skal gi maksimalt utbytte, både ved tanke på erfaring, videre horisont og åndelige opplevelser.

Menighetspraksis
Mye av det som undervises praktiseres innenfor den lokale menighet. Det være seg forkynnelse, sjelesorg, strategisk planlegging, evangelisering, sykebesøk, bønn og tilbedelse eller barne-og ungdomsarbeid. Skolen vil legge til rette for at den enkelte student skal ha muligheter til å være i en pulserende menighet med mange virkegrener med anledning til både å iaktta og selv delta.

Misjonspraksis
MBS prioriter at studentene skal kunne få muligheten til å oppleve å se et misjonsarbeid for selv bedre å kunne gjøre seg opp en mening om mulig arbeidsområde. De senere årene har praksisbesøk hvert til Kenya, Spania, Østerrike, Tyskland og Tyrkia. Dette kan variere fra år til år. Skolen tror at det å involvere studentene i det misjonsarbeid som den menighet ved den lokale base er prioriterer som oftest vil gi det største utbytte.

Misjonspraksisen kan for eksempel inneholde:

• Besøk i NORAD støttede prosjekter
• Arbeid sammen med samarbeidende organisasjoner som f.eks. Free Pentecostal Fellowship In Kenya eller Jesus Revolution.
• Evangelie formidling mot forskjellige målgrupper som barn, unge studenter osv.
• Involvering i menighetsplantningsprosjekter

Omsorgspraksis
Som student ved MBS vil også deler av praksisen kunne være i samarbeid med menigheter som driver et målrettet arbeid blant spesielt vanskeligstilte, eller organisasjoner som f.eks. Evangeliesentrene. Skolen vil legge til rette for at du som student skal kunne oppleve både gleden og utfordringen av å både lage og dele ut mat til trengende og ellers være en positiv miljøfaktor innenfor arbeid blant rusmissbrukere.