Elevuttalelser

Vanja Lundberg

Da jeg kom til OmsorgsSkolen hadde jeg “kjempet” i helsevesenet i 4 år uten resultat. På OmsorgsSkolen ble jeg møtt med Guds kjærlighet, og min legedom kunne begynne. Undervisningen gav meg store utfordringer i å bli kjent med meg selv, hvordan Gud ser på meg og hvem jeg er i Kristus. Jeg ble stilt på valg i forhold til gamle tankemønstre og til sår som har fulgt meg gjennom livet. Omsorgsskolen kom i rette tid for meg. Det er hardt arbeid. Vil du noe med livet ditt, bør du ta et år på skolen. Her vil du finne det du trenger for å bli HEL til ånd, sjel og legeme.

Anne Berit Spjote

Jeg gikk i 2 år og tenkte på om jeg skulle ta et år på OmsorgsSkolen. Og mye har skjedd i denne perioden. Jeg har strevd i kristenlivet mitt, men nå lar jeg Jesus og Hans kjærlighet gjøre sitt verk i mitt liv. Han leger alle sårene mine og han har gitt meg et bedre selvbilde. Lærernes innblikk og forståelse har vært med og bidratt til dette.

Henrik Kjær

OmsorgsSkolen har virkelig blitt til velsignelse for meg. Skolens trygge og gode rammer, målrettet undervisning, flotte lærere samt et trygt og godt klassemiljø med fokus på Jesus. Alt dette har bidratt til å gjøre meg til en frimodig, smilende ung kar med tro på fremtiden.
Skolen anbefales på det varmeste til alle som ønsker å bli kjent med Jesus som den han virkelig er.

Silje Margrete Helvig

Året på OmsorgsSkolen var virkelig en gave fra Jesus selv til meg. Jeg hadde ikke tenkt å gå et år til på en bibelskole, men jeg har fått erfare hvor viktig dette året ble for meg. Jeg har fått satt fokus på indre helbredelse og virkelig fått se meg selv slik Jesus ser meg.

John Magnar Petersen

johnmagnarpetersen_ws

- Indre legedom. Visdom i hjertet. Det er hva Omsorgsskolen gir. Som evangelist og en formidler av evangeliet har dette skoleåret vert helt uvurderlig for meg. Jeg har fått en helt ny styrke både for min egen del og med tanke på tjenesten. Undervisningen som handler om hjertets forvandling og sinnets fornyelse var akkurat hva jeg var i behov av. Anbefaler skolen på det varmeste!

Jørgen Reinertsen

jorgenreinertsen_ws

- OmsorgsSkolen har hatt avgjørende betydning for livet mitt. Under tiden på skolen har jeg opplevd både psykisk og fysisk legedom. Jeg har lært meg og omdefinere problemer til utfordringer, og å face dem. Dette skjer i trygge omgivelser blant fantastiske medelever og lærere. Felleskapet er innkluderende og flott. Da jeg kom til skolen var livet mitt tøft. Nå er livet herlig å leve, og jeg ser lyst på fremtiden med Jesus i sentrum. Anbefaler OmsorgsSkolen på det varmeste.

Gjertrud Torstveit

gjertrudtorstveit_ws

- Er veldig takknemlig for å gå på OmsorgsSkolen. Etter å ha opplevd vanskelige tider i livet mitt, merker jeg at Jesus arbeider med meg. Jeg ligger på «dreieskiven». Lar meg forme som Gud vil. Jesus kan lege og gjøre oss hele. Bibelen har også blitt ny for meg. Levende og kraftig! Skolen er for mennesker i alle aldre og en investering for fremtiden. Kjempebra undervisning. Anbefales på det varmeste.

Anne Grethe Larsen

torhildliebermann_ws
OmsorgsSkolen har vært et stort og viktig vendepunkt i livet mitt. Gud har gjennom dype prosesser vist meg sin kjærlighet og tydeliggjort hvem jeg er i Ham. Jeg har lært og være fornøyd med meg selv, og jeg har fått en helt ny trygghet i livet.

Torhild Liebermann

torhildliebermann_ws

-
Etter noen års tenkning bestemte jeg meg endelig for å ta et år på OmsorgsSkolen. Jeg var inne i en tøff tid, og hadde liten tro på meg selv. Det var et godt valg! Undervisningen er flott og miljøet i klassen er helt topp. Jeg har fått gode venner og fellesskapet har gitt meg styrke og mer tro på meg selv. Gudsbildet mitt er også forandret. Undervisningen gjør at jeg er blitt kjent med Gud på en annen måte. Han er ikke så “fjern” lenger. Det er lettere å forholde seg til verden rundt meg når jeg vet hva Han har gjort for meg, og hva jeg har i Ham.

Kate Auestad

kateauestad_ws

- Skolen har vært som en oase for meg. Her finnes lærere og ledere fulle av Guds kjærlighet og omsorg. En merker at de ønsker å hjelpe deg videre med det som den enkelte måtte slite med. Jeg har blitt både mer harmonisk og tryggere som person gjennom mine prosesser, og merker hvordan Gud har begynt å gjøre sitt verk i meg. Skolen er en virkelig invistering for fremtiden.

Steinar Innvik

steinarinnvik_ws

- Jeg er veldig glad for tiden på OmsorgsSkolen. Det har vært mye hardt arbeid, men nødvendig for min personlige vekst i å komme videre i livet. Gjennom undervisningen blir man utfordret hele tiden, og en må ville noe for å få godt utbytte av skolen. Undervisningen går på det åndelige og det rent menneskelige, og gir god erfaring i å samarbeide med andre.