Ny elev?

 

Vårt ønske for deg er at du gjennom et år på OmsorgsSkolen skal få oppleve Gud som en kjærlig Far, og en nær relasjon med Jesus og Den Hellige Ånd. Vi ønsker at Guds Ord skal bli virksomt i livet ditt, til gjenopprettelse og utrustning.

Fortiden kan du ikke gjøre noe med, men du kan ta noen valg som gjør at fremtiden blir annerledes enn det som har vært. På skolen vil du få hjelp til å oppdage de store mulighetene som finnes i Gud.

 

Skolen har mange dyktige lærerer som vil dele Guds ord og egne livserfaringer med deg. Du kan også benytte deg av våre veiledere til personlige samtaler.


Sølvi og Per Rønhovde – daglige ledere
Skolestart 20. august 2012

Ønsker du kontakt med OmsorgsSkolen, ring tlf 38152580 mellom kl. 10.00 og 14.00. Du kan event. nå oss på tlf. 41267260 (Per) eller tlf. 97951965 (Sølvi).

E.post Sølvi: solvi@filavennesla.no – Per: pkr@filavennesla.no

Det er tid for å søke for skoleåret 2012-2013
Fyll ut din søknad – trykk her!

Søknadsfrist: Fortløpende inntak til klassen er fulltallig!

OmsorgsSkolen vil være et nyttig verktøy for deg som vil nå dine mål og virkeliggjøre dine drømmer. SKolen mener å kunne tilby deg god undervisning i et nært og omsorgsfullt miljø. Skolen vektlegger at du i ditt eget tempo skal kunne tilegne deg både faglig kunnskap, gode ferdigheter og sunne holdninger.

Du er velkommen med din søknad.

Helge Terje Gilbrant – rektor