Velkommen til Filadelfia

 

 
Gunnar Jeppestøl Erik Stordal
Hovedpastor Ungdomspastor
Geir Stomnås
Medpastor


Som pastorer i Filadelfia Vennesla vil vi ønske deg som elev velkommen til OmsorgsSkolen og menigheten. Vi ønsker å legge tilrette for at du som elev skal trives i vårt fellesskap gjennom skoleåret. Vårt mål er å føre mennesker inn i erfaringen av Den Hellige Ånds kraft i liv og tjeneste. Være en kjærlighetens oase for alle slags mennesker, som formidler Guds kjærlighet med tilgivelse og gjenopprettelse. Se mennesker bli helbredet til ånd, sjel og kropp.