Velkommen

pastor_gunnar.jpgSom pastor i Filadelfia Vennesla vil jeg ønske deg som elev velkommen til OmsorgsSkolen og menigheten .

Vi ønsker å legge til rette for at du som elev skal trives i vårt fellesskap gjennom skoleåret.

Vårt mål er å føre mennesker inn i erfaringen av Den Hellig Ånds kraft i liv og tjeneste. Være en kjærlighetens oase for alle slags
mennesker, som formidler Guds kjærlighet med tilgivelse og gjenopprettelse. Se mennesker bli helbredet til ånd, sjel og kropp.
rektor.jpg

Menighetsbibelskolen avd. Vennesla ønsker å være et nyttig verktøy for deg for å nå dine mål og virkeliggjøre dine drømmer. Vi mener å kunne tilby deg god undervisning og et nært, varmt og omsorgsfullt skolemiljø.

MBS Vennesla har som mål at du i en trygg atmosfære skal kunne sprenge dine begrensninger.

Jeg ønsker deg velkommen til en skole som vektlegger at du i ditt eget tempo skal kunne tilegne deg både faglig kunnskap, gode ferdigheter og sunne holdninger.

Hjertelig velkommen med din søknad.