Visjon

Skolens visjon:

Vi ønsker å være et sted hvor Guds eget folk kan komme og oppleve indre legedom og en nær relasjon med Jesus.

visjon_2009

La ikke fortiden styre din fremtid!