Ledig stilling som avdelingsleder ved MBS Omsorgsskolen Vennesla

Grunnleggerne av Omsorgsskolen, Sølvi og Per Rønhovde skal fra 1. oktober 2015 videreføre sitt misjonsengasjement i Midt-Østen. Menighetsbibelskolen søker derfor en ny avdelingsleder ved avdelingen i Vennesla.

Om skolen
Menighetsbibelskolen tilbyr en NOKUT godkjent ettårsenhet i Menighets- og misjonsarbeid. Skolen har to avdelinger, en i Oslo og en i Vennesla.
Avdelingen i Vennesla har utviklet en klar omsorgsprofil, noe vi ser flere har hatt nytte av. Avdelingen har et tydelig fokus på å hjelpe studentene til et godt liv, uansett fortid. Flere tidligere studenter forteller at de har fått hjelp til å legge vonde ting bak seg og med trygghet se fremtiden i møte.

Avdelingsleders ansvarsområde
Avdelingsleder har det daglige ansvaret for både planlegging og gjennomføring av skolehverdagen. Avdelingsleder har også budsjettansvar for den aktuelle avdelingen. Stillingen fordrer stor grad av selvstendighet.  Avdelingsleders nærmeste leder er rektor.

Kvalifikasjoner
Vi har stor grad av mulighet til å vurdere egnethet. Pedagogisk utdanning er naturligvis ønskelig, men ikke en betingelse. Viktigst er kunnskap og evner til å lede og fostre andre mennesker, det riktige hjertelag,  godt humør og ellers et positivt engasjement.

Den ansatte må identifisere seg med skolens teologiske ståsted slik det bl.a. er uttrykt på Pinsebevegelsens hjemmeside: http://pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/trosgrunnlag.html

Tiltredelse og lønn
Vi ser gjerne at ny avdelingsleder tiltrer 1. september, men både tidspunkt for oppstart og lønn blir etter avtale.

Søknadsfrist og kontaktperson
Det er ikke fastsatt noen dato for søknadsfrist. Interesserte bes snarest mulig ta kontakt med
rektor Helge Terje Gilbrant på telefon: 905 36 295 eller e-post: rektor@mbs-bibelskole.no


Hjertelig velkommen med din henvendelse!