Studietilbudet

Bibel - oljeMenighetsbibelskolen tilbyr en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid. Undervisningen befinner seg i et krysningspunkt mellom den teoretiske undervisningsdelen, den åndelige opplevelsen og studiets trygge omsorgsprofil. Vi ønsker at studenten ikke bare skal lære og forstå, men også erfare og kjenne! For å fungere i en lederstilling innenfor menighets- og misjonsarbeid er den “åndelige” delen ikke mindre viktig enn å tilegne seg teoretiske kunnskap. Skolen vil derfor vektlegge at studenten skal kunne kombinere fokus på både sin faglig og åndelige modning. Ett år ved MBS er et “disippeltreningsår” der den enkelte student dyktiggjøres til tjeneste i Guds rike.

Skolen har formulert følgende hovedmål for studiet:

  • å gi studentene grundig kjennskap til kristendommen som tro og kulturarv og til Bibel og bibeltolkning med særlig vekt på det pentekostale perspektivet
  • å gi studentene grundig kjennskap til pinsebevegelsen, dens organisasjoner, menighetsliv og spiritualitet
  • å gi studentene kunnskap i og erfaring med praktisk menighetsarbeid
  • å gi studentene innsikt i arbeid med utvikling og endring av menigheter og menighetskulturer og hvordan de selv kan fremstå som trygge og målbevisste leder.
  • å stimulere og støtte studentene i deres personlige vekst og utvikling og til å vise evne til selvstendig og kritisk tenking
  • å fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulike oppfatninger i tros- og verdispørsmål
  • å stimulere studentene til å ta ansvar for egen læring, kunne samarbeide med andre, vise evne til god skriftlig og muntlig kommunikasjon og kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi