Avdelingene

Menighetsbibelskolen er ett utdanningstilbud, men vi har flere baser som du kan velge blant. Undervisningen vil altså være svært lik og pensumkravene identiske. Men den profil som den enkelte menighet har vil naturligvis også prege miljøet ved skolen.

MBS er takknemlige og glade for at vi har klart å bygge ett nettverk av samarbeidende menigheter, på den måten kan vi gi våre studenter unike valgmuligheter og et kvalitativt meget bra tilbud.

Avdeling Sandefjord
Salem Sandefjord startet sitt bibelskoletilbud allerede i 1976 og har siden 1981 utviklet det ettårige bibelskoletilbudet. Siden 2005 har vi ikke hatt studenter ved avdelingen i Sandefjord, men hovedkontoret for administrasjon og utvikling er fremdeles lokalisert her. Når vi forhåpentligvis om ikke så lenge får godkjent utvidelse av vårt masksimale antall studenter vil vi på nytt vurdere å starte opp en egen avdeling i Sandefjord.

Avdeling Vennesla
Menigheten i Filadelfia Vennesla har i flere år drevet en omsorgsbibelskole. Det er en skole som på en særlig måte retter sin oppmerksomhet mot mennesker som enten har ønsket å dyktiggjøre seg innenfor omsorgsarbeid eller som selv har hatt behov for et særlig trykt undervisningsmiljø. Dette har vært en blomstrende skole med betydelig tiltrekningskraft. Høsten 2004 forandret skolen noe på undervisningsopplegget og tilpasset det slik at man kunne starte opp undervisning i samarbeid med MBS.

Pinsemenigheten Filadelfia har nå ca 1100 medlemmer, i tillegg kommer ca 600 menighetstilhørige. menighetens pastorer er Gunnar Jeppestøl.

For mer informasjon om Filadelfia Vennesla: http://www.filadelfiavennesla.no

Avdeling Oslo
Menighetsbibelskolen tilbyr i samarbeid med Filadelfia bibelskole i Oslo ett år som har et særlig stort fokus på misjonsarbeid. Avdelingsledere ved skolen er tidligere misjonærer Vigdis og Arne Gjervoldstad. Alle elevene ved skolen får tilbud om et lengere praksisopphold i et interessant misjonsland. Sist praksisopphold bestod av en kortere tur til Tunisia, og en lengere tur til Kenya. Høstsemesteret har hovedfokus på den teoretisk undervisning, mens vårhalvåret blir i større grad dedikert til praksis og oppfølging.