Faglige rutiner ved MBS

Årsstudiet består av følgende deler:
1. Klasseromsundervsining
2. Litteraturstudium med veiledning og oppgaveinnlevering
3. Praksis med veiledning: Utplassering i lokale menigheter eller organisasjoner i Norge eller utlandet.

Pensum
Lesepensum: Det fastesettes et lesepensum på minimum 1500 sider.
Alternativt pensum kan avtales med rektor.

Oppgaver og rapporter

Oppgaver

I forbindelse med hvert av de seks fagområdene skal studenten skrive en relevant oppgave. Studenten velger selv tema for oppgaven, men den må godkjennes av faglærer. Oppgavens omfang skal være på minst 1500 ord.

Praksisrapport
I forbindelse med hver praksisperiode skal det leveres en beskrivelse av arbeidet og en evaluering av utbyttet. Omfanget skalvære ca to sider.

Mappevurdering og vitnemål
Ved avslutningen av skoleåret blir det foretatt en sluttvurdering av studentene. Følgende elementer inngår i en helhetsvurdering:

1. Det vil bli foretatt en mappevurdering av den enkelte student, hvor følgende elementer inngår:
• Oppgaver fra hvert av de fem fagområdene
• Praksisrapporter

2. Evaluering av fungering i praksisperioden. Denne vurderes med Godkjent / Ikke godkjent.

3. Fravær i løpet av skoleåret (ikke over 10 %)

Studiet vurderes totalt sett til Bestått/Ikke bestått. For at studiet skal vurderes til bestått, er det en forutsetning at alle elementene til mappen et innlevert og tilfredsstiller kravene, at praksisen er godkjent og at fraværet i løpet av skoleåret ikke overgår 10 %.
I tilfelle der studenten dokumenterer fravær med legeattest kan styret vurdere å tillate inntill 20 % fravær.