Praktisk informasjon

Hva er en fagskole innenfor menighets- og misjonsarbeid?
Menighetsbibelskolen er en offentlig godkjent utdanning som skal kvalifisere for frivillig og lønnet arbeid primært innenfor menighets- og misjonsarbeid.

Hva kan utdannelsen bruke til?
som kvalifiserer for ansettelse som menighets- og misjonsarbeidere. Skolen er et godt tilbud også for de som ønsker å ut ikle seg til andre lederoppgaver fagområdet.

Hvor lang tid tar utdanningen?
Studiet er en ettårsenhet og varer fra august til juni.

Menighetstilknytting?
Menighetsbibelskolen drives i nær tilknytting til en lokal menighet. Vi tror at den enkelte student vil ha utbytte av å kunne benytte deler av sin fritid til å engasjere seg innenfor den daglige menighetsdriften. På den måten vil den enkelte student tilegne seg ytterligere erfaring og kompetanse, samt å oppleve inspirasjonen av å finne en tilhørighet i et stort, flerfoldig og aktivt menighetsmiljø.

Opptakskrav?
Studenter må ha fullført videregående opplæring. Det finnes muligheter for realkompetansevurdering. Skolen har utarbeidet kriterier for slik vurdering.

Skolepenger?
Skolepengene er kr 5.000,- pr halvår, beløpene forfaller til betaling 1. september og 15. januar. I tillegg må studentene betale for reiser, mat og opphold i forbindelse med praksisperioder. Studentene kjøper selv pensumlitteraturen.

Lån og stipend?
Studenter ved MBS kan søke Lånekassen om lån og stipend. For mer informasjon om betingelser se Lånekassens hjemmeside: www.lanekassen.no.

Bolig?
Studentene har selv ansvar for å finne egnet bolig. Skolen mottar ofte henvendelser fra huseiere som ønsker å leie ut til studenter ved Menighetsbibelskolen, og formidler gjerne kontakt mellom utleier og leietaker.

Søknadsfrist?
Søknadsfrist er 1. juli, men skolen kan også ta opp elever fortløpende. Dersom det er ledige plasser vil søknader kunne bli behandlet helt fram til skolestart.

Behandling av søknad og prosedyrer?
I forbindelse med opptak vil du motta et svarskjema som skal brukes for å bekrefte om du mottar studieplassen.